Uputstvo za upotrebu i opći uvjeti poslovanja

Fiskalnablagajna.hr izdaje ovo uputstvo za instalaciju, postavljanje i upotrebu fiskalne blagajne u sklopu www.fiskalnablagajna.hr

U slučaju poteškoća prilikom postavljanja fiskalne blagajne, obratite se na pomoć@fiskalnablagajna.hr

Za korisnike koji koriste program bez naknade ne pružamo BESPLATNO korisničku podršku, ista se naplaćuje po cijeniku od 1 sat / 50,00 €, plaćanje se vrši unaprijed.


Prijava na sustav blagajne

Prijava na sustav blagajne se vrši na web adresi www.fiskalnablagajna.hr, a pristupni podatci su OIB subjekta korisnika i pristupna zaporka.
Sustavu fiskalne blagajne se pristupa tako što se u polje "OIB tvrtke" unosi 11 znamenkasti broj dodijeljen Vašem poslovnom subjektu od strane ovlaštenog registrara poslovnog subjekta.
U polje "Zaporka" se unosi zaporka koja Vam je dodijeljena prilikom ugovaranja/registriranja na sustav fiskalne blagajne.
Nakon unesenih gore navedenih podataka pristupamo blagajni klikom na plavo dugme ispod navedenih polja, koje nosi naziv .

Napomena: Da biste mogli da pristupite sustavu fiskalne blagajne putem gore navedenih pristupnih podataka, potrebno je da ste registrirani korisnik/ugovaratelj fiskalne blagajne.

Postavljanje podataka o poslovnom subjektu

Prilikom prvog pristupa sustavu fiskalne blagajne, obavezno moramo postaviti sve relevantne podatke o poslovnom subjektu

Podatke postavljamo tako što pristupamo odjeljku Postavke, klikom na dugme koje se nalazi u doljnjem lijevom kutu ekrana, dugme je narančaste boje, i na njemu je ispisano "Postavke".
Postavke

Kada smo kliknili na dugme, ušli smo u odjeljak postavki, i nalazimo se u pododjeljku Podatci tvrtke

 1. U polje ispod teksta Naziv poslovnog subjekta unosimo skraćeni naziv poslovnog subjekta (npr.Tvrtka d.o.o.)
 2. U polje ispod teksta OIB unosimo OIB poslovnog subjeta koji Vam je dodijeljen prilikom osnivanja poslovnog subjekta (npr. 12345678901)
 3. U polje ispod teksta Adresa sjedišta unosimo Ulicu u kojoj je sjedište poslovnog subjekta (npr. Trg Marka Marulića) (* U ovo polje se unosi samo ulica, ne unosi se broj kuće )
 4. U polje ispod teksta Broj kućne adrese sjedišta unosite broj kućne adrese sjedišta poslovnog subjekta (npr. 9)
 5. U polje ispod teksta Dodatak broju kućne adrese sjedišta unosite dodatak broj kućne adrese ukoliko ga imate (npr. A) ukoliko nemate, polje ostavljate prazno.
 6. U polje ispod teksta Mjesto sjedišta unosite Mjesto u kojem je registrirano sjedište Vaše tvrtke (npr. Zagreb)
 7. U polje ispod teksta Poštanski broj mjesta sjedišta unosite poštanski broj mjesta sjedišta Vaše tvrtke (npr. 10000)
 8. U polje ispod teksta Općina sjedišta unosite općinu sjedišta Vaše tvrtke (npr. Grad Zagreb)
 9. U polje ispod teksta Odgovorna osoba unosite osobu ovlaštenu za Zastupanje, imenom i prezimenom (npr. Direktor, vlasnik, itd..)

Nakon što smo gore upisali sve potrebne podatke, kliknemo na plavo dugme koje nosi naziv i nalazi se ispod polja Odgovorna osoba

Ukoliko smo sve korake napravili ispravno, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru Postavke uspješno ažurirane Kliknemo OK i uspješno smo završili ovaj korak.

Postavljanje parametara za fiskalizaciju

U ovome dijelu postavljamo neke od važnih postavki parametara fiskalizacije, kao što su radno vrijeme, oznake poslovnog prostora i prodajnog mjesta, podliježete li obvezi PDV-a, ime i prezime blagajnika, kao i oib blagajnika.

 1. U poljima ispod teksta Radno vrijeme imamo mogućnost odabira radnog vremena za svaki dan u tjednu, radno vrijeme kada započinjemo i vrijeme kada završavamo za odabrani dan, vrijeme kada se odabere, nije potrebno potvrđivati klikom na dugme za Pohranu/Spremanje, već jednostavno kada smo odabrali vrijeme, ono se samo spremi, neovisno o kliku na dugme.
  Za dane koji su neradni, ostavljamo radno vrijeme nepostavljeno, ili ga jednostavno stavimo da je početak i kraj radnog vremena 00:00.
 2. U polje ispod teksta Oznaka poslovnog prostora unosite oznaku Poslovnog prostora koju ste prijavili u poreznoj upravi (npr. POSL1)
 3. U polje ispod teksta Oznaka prodajnog mjesta unosite oznaku prodajnog mjesta/uređaja/blagajne koju ste prijavili u poreznoj upravi (npr. 1)
 4. U polje ispod teksta Odgovorna osoba unosite osobu ovlaštenu za Zastupanje, imenom i prezimenom (npr. Direktor, vlasnik, itd..)
 5. U polje ispod teksta Obveznik PDV-a odabirete jedno od dva ponuđena odgovora, ovisno o Vašem statusu PDV obveznika
 6. U polje ispod teksta Ime i prezime blagajnika unosite ime i prezime osobe koja će na fiskalnoj blagajni izdavati račune (npr. Ivan Horvat)
 7. U polje ispod teksta OIB blagajnika unosite OIB blagajnika (npr. 12345678901)

Postavljanje fiskalnog certifikata

Da biste imali uspješnu konekciju sa sustavom porezne uprave koji sprovodi fiskalizaciju računa, potrebno je napraviti prijenos Vašeg fiskalnog certifikata izdanog od strane FINA, a isti mora biti u formatu .p12, i sadržavati lozinku koju ste unijeli prilikom preuzimanja certifikata sa FINA-inih stranica.

Lozinka certifikata koju budete unosili mora biti jednaka onoj koja je postavljena prilikom preuzimanja certifikata, ukoliko nije jednaka, sustav će Vam izbaciti grešku u skočnom prozoru,

Greška: Neispravna lozinka za certifikat.


Za postavljanje certifikata, slijedite slijeće korake.
 1. Nakon što smo uspješno postavili gore navedene korake, u odjeljku Postavke kliknemo na pododjeljak Fiskalni certifikat koji se nalazi u lijevom izborniku, nakon klika otvara nam se pododjeljak Fiskalni certifikat
 2. Klikom na dugme Odaberi certifikat otvara se prozor u kojem pronalazimo na Vašem računalu fiskalni certifikat koji Vam je izdan od strane FINA-e, i koji ste preuzeli na Vaše računalo. Naziv certifikata je u većini slučajeva FISKAL_!.p12, odabiremo klikom na certifikat i kliknemo dugme "Otvori" koje se nalazi u istom prozorcicu u doljnjem desnom kutu.
 3. Kada smo odabrali certifikat, unosimo zaporku certifikata u polje za unos koje se nalazi ispod teksta Zaporka certifikata, a koja je postavljena prilikom preuzimanja sa stranica FINA-e.
 4. Nakon unosa i odabira gore navedenog, završavamo klikom na plavo dugme koje nosi naziv Postavi certifikat

Postavljanje izgleda računa

U ovom dijelu prolazimo postavljanje izgleda računa, kao i dodatnih ispisa na računu. Da bismo pristupili ovom pododjeljku koji se nalazi u odjeljku Postavke odabiremo iz lijevog izbornika Ostale postavke

Postavljanje logo slike vaše tvrtke na račun

Svaka tvrtka ima svoj logo koji je predstavlja, jer slika govori više od tisuću rječi, da bismo i mi postavili Vaš logo na zaglavlje računa, potrebno je učiniti slijedeće

 1. Klikom na dugme Odaberi datoteku utvara se prozor u kojem odabiremo datoteku koja se nalazi na Vašem računalu, nakon što smo je uspješno odabrali, kliknemo na dugme koje se nalazi u doljnjem lijevom kutu prozora Otvori, nakon toga kliknemo na plavo dugme koje nosi naziv Prenesi logo

Ukoliko smo uspješno preneli logo, javlja nam slijedeću poruku u skočnom prozoru

Poruka: Slika je uspješno prenesena.

Postavljanje podnožja ispisa računa / dodatnog opisa

Ovaj dio računa je namjenjen za obavijest u slučaju da niste obveznik PDV-a, te za poruke primjera

Obveznik nije u sustavu PDV-a sukladno čl.90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u NN(73/13).
Upute za postavljanje
 1. Klikom na polje za unos ispod teksta Dodatni opis računa unosimo željeni tekst
 2. Nakon unosa teksta, isti spremamo klikom na plavo dugme koje se nalazi na dnu, dugme sa nazivom Spremi

Ukoliko smo uspješno spremili podatke, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

Poruka: Podaci su uspješno spremljeni.

Postavljanje ispisa wifi lozinke na računu

Ovaj dio računa je namjenjen za ispis wifi lozinke u podnožju računa, namjenjeno većinom ugostiteljima, iako i ostale vrste subjekata mogu koristiti

Upute za postavljanje
 1. Klikom na polje za unos ispod teksta Wifi lozinka unosimo željenu lozinku, bez potrebe za navođenjem da je to lozinka, npr. ukoliko je lozinka "caffe012" ne unosimo Lozinka je: caffe012 nego isključivo samo lozinku, npr. caffe012
 2. Nakon unosa teksta, isti spremamo klikom na plavo dugme koje se nalazi na dnu, dugme sa nazivom Spremi

Ukoliko smo uspješno spremili podatke, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

Poruka: Podaci su uspješno spremljeni.

Odabira formata ispisa računa (A4 ili POS printer uređaj)

Ispis računa je prilagođen u dvije vrste formata računa, a to je mali pos printeri i druga vrsta A4 formati računa. Da bismo postavili željeni izgled, potrebno je učiniti slijedeće

 1. Ispod teksta Format računa klikom na kružić odabiremo jedno od dva ponuđena načina ispisa računa.
 2. Nakon odabira načina ispisa računa, isti spremamo klikom na plavo dugme koje se nalazi na dnu, dugme sa nazivom Spremi

Ukoliko smo uspješno spremili podatke, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

Poruka: Podaci su uspješno spremljeni.

Kategorije i artikli

U ovom dijelu prolazimo kroz postupak dodavanja novih kategorija i artikala, kao i naknadno uređivanje istih.

Dodavanje nove kategorije

Da bismo dodali novu kategoriju moramo biti na naslovnoj stranici Fiskalne blagajne, ukoliko nismo pristupili fiskalnoj blagajni putem OIB-a i pristupne zaporke, onda pristupamo istoj, nakon uspješnog pristupa, sustav fiskalne blagajne nas prebacuje na naslovnu stranicu gdje se odvija proces izdavanja računa.
Ukoliko se nalazimo u odjeljku Postavke, na naslovnu stranicu fiskalne blagajne se vraćamo klikom na dugme u gornjem lijevom kutu sa nazivom FISKALNA BLAGAJNA (vrati se)


Sada kada se nalazimo na naslovnoj stranici fiskalne blagajne

 1. Odabiremo dugme sa natpisom Dodaj novu kategoriju koje se nalazi na navigacijskom traci u doljnjem dijelu ekrana
 2. Zatim otvara se skočni prozor u kojem unosimo u polje ispod teksta Naziv kategorije naziv koji dodjeljujemo novoj kategoriji
 3. Nakon unesenog naziva, dodajemo novu kategoriju klikom na plavo dugme sa nazivom Dodaj kategoriju koje se nalazi unutar skočnog prozora
 4. Ukoliko smo uspješno dodali novu kategoriju, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

  Poruka: Nova kategorija je uspešno dodata.

Dodavanje novog artikla

Da bismo dodali novu artikl moramo biti na naslovnoj stranici Fiskalne blagajne, ukoliko nismo pristupili fiskalnoj blagajni putem OIB-a i pristupne zaporke, onda pristupamo istoj, nakon uspješnog pristupa, sustav fiskalne blagajne nas prebacuje na naslovnu stranicu gdje se odvija proces izdavanja računa.
Ukoliko se nalazimo u odjeljku Postavke, na naslovnu stranicu fiskalne blagajne se vraćamo klikom na dugme u gornjem lijevom kutu sa nazivom FISKALNA BLAGAJNA (vrati se)


Sada kada se nalazimo na naslovnoj stranici fiskalne blagajne

 1. Odabiremo dugme sa natpisom Dodaj artikl koje se nalazi na navigacijskom traci u doljnjem dijelu ekrana
 2. Zatim otvara se skočni prozor u kojem unosimo u polje ispod teksta Naziv artikla naziv koji dodjeljujemo novom artiklu
 3. Zatim odabiremo u padajućem izborniku ispod teksta PDV stopu PDV-a koja će se obračunavati za artikl koji dodajemo
 4. Zatim unosimo u polje ispod teksta PNP stopu Poreza na potrošnju ukoliko se za artikl obračunava ista, ukoliko se ne obračunava, polje ostavljamo praznim
 5. Zatim odabiremo u padajućem izborniku ispod teksta Kategorija odabiremo kategoriju kojoj ćemo pridružiti artikl koji dodajemo
 6. Zatim unosimo u polje ispod teksta Cijena cijenu artikla koji dodajemo, sa tim da decimalnim broj odvajamo sa točkom, i artikl mora sadržavati i uz decimalni broj deseti dio decimalnog broja, čak i u slučaju da je on 00
 7. Nakon unesenih podataka, dodajemo novi artikl klikom na plavo dugme sa nazivom Dodaj artikl koje se nalazi unutar skočnog prozora
 8. Ukoliko smo uspješno dodali novi artikl, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

  Poruka: Artikl uspješno dodan.

Uređivanje i brisanje kategorija

Da bismo uredili ili obrisali postojeću kategoriju, moramo pristupiti odjeljku Postavke, a zatim pododjeljku Kategorije


Za uređivanje kategorije odabiremo kategoriju koju želimo urediti
 1. Tako što kliknemo na ikonu " " koja se nalazi u istoj liniji kao i naziv kategorije
 2. Nakon [to smo kliknuli na gore navedenu ikonu otvara nam se skočni prozor sa poljem u kojem se nalazi trenutni naziv kategorije
 3. U polje ispod teksta Naziv kategorije unosimo novi naziv ili mjenjamo postojeći
 4. Nakon što smo uspješno promjenili naziv, završavamo sa klikom na dugme koje se nalazi u doljnjem desnom kutu skočnog prozora

Ukoliko smo uspješno spremili podatke, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

Poruka: Podaci su uspješno spremljeni.

Za brisanje kategorije odabiremo kategoriju koju želimo obrisati
 1. Tako što kliknemo na ikonu " " koja se nalazi u istoj liniji kao i naziv kategorije

Ukoliko smo uspješno obrisali kategoriju, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

Poruka: Kategorija je uspješno uklonjena.

Uređivanje i brisanje artikala

Da bismo uredili ili obrisali postojeći artikl, moramo pristupiti odjeljku Postavke, a zatim pododjeljku Artikli


Za uređivanje artikla odabiremo artikl koju želimo urediti
 1. Tako što kliknemo na ikonu " " koja se nalazi u istoj liniji kao i naziv artikla
 2. Nakon [to smo kliknuli na gore navedenu ikonu otvara nam se skočni prozor sa poljem u kojem se nalaze trenutni podatci o artiklu
 3. U polja unosimo nove podatke ili mjenjamo postojeće
 4. Nakon što smo uspješno promjenili određene podatke, završavamo sa klikom na dugme koje se nalazi u doljnjem desnom kutu skočnog prozora

Ukoliko smo uspješno spremili podatke, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

Poruka: Podaci su uspješno spremljeni.

Za brisanje artikla odabiremo artikl koju želimo obrisati
 1. Tako što kliknemo na ikonu " " koja se nalazi u istoj liniji kao i naziv artikla

Ukoliko smo uspješno obrisali artikl, javlja nam se slijedeća poruka u skočnom prozoru

Poruka: Artikl je uspješno uklonjen.

Računi

U ovom dijelu prolazimo kroz postupak izdavanja fiskaliziranih računa, storniranje računa, naknadna fiskalizacija računa i izlistanje utrška..

Izdavanje računa

Da bismo izdali račun moramo biti na naslovnoj stranici Fiskalne blagajne, ukoliko nismo pristupili fiskalnoj blagajni putem OIB-a i pristupne zaporke, onda pristupamo istoj, nakon uspješnog pristupa, sustav fiskalne blagajne nas prebacuje na naslovnu stranicu gdje se odvija proces izdavanja računa.
Ukoliko se nalazimo u odjeljku Postavke, na naslovnu stranicu fiskalne blagajne se vraćamo klikom na dugme u gornjem lijevom kutu sa nazivom FISKALNA BLAGAJNA (vrati se)


Koraci za uspješno izdavanje računa
 1. Na lijevoj strani naslovnice fiskalne blagajne se nalaze kategorije i artikli koji su ranije dodani, klikom na određeni artikl/stavku dodajemo ga/ju na račun koji ćemo kasnije izdati
 2. Kada smo odabrali sve potrebne artikle koje želimo naplatiti, odabiremo na desnom dijelu naslovnice način plaćanja, on se nalazi odmah ispod stavki koje su dodane u račun, a ponuđene su nam tri vrste plaćanja.
 3. Nakon što smo odabrali način plaćanja, isti će se malo zatamniti
 4. Idući korak je slanje računa na printer i fiskalizacija, a to ćemo učiniti klikom na dugme koje se nalazi u doljnjem desnom dijelu ekrana, sa nazivom
 5. Nakon što smo kliknuli na gore navedeno dugme, račun je fiskaliziran i otvara nam se prozor za ispis, u prozoru za ispis odabirete pisač koji želite da bude zadan, i kliknete dugme Print
Ukoliko je račun ispisan, i sadrži sve potrebne podatke ZKI i JIR, kao i QR kod, USPJEŠNO STE IZDALI FISKALIZIRANI RAČUN!
Ukoliko ne sadrži gore navedeno, napravili ste propust u koracima, ukoliko ne znate sami rješiti nastali problem, kontaktirajte podršku na pomoc@fiskalnablagajna.hr

Storniranje računa

Da bismo stornirali račun moramo se nalaziti u odjeljku Postavke i pododjeljku Računi

 1. Kada se nalazimo u pododjeljku računa pronalazimo račun koji želimo stornirati i klikom na dugme STORNIRAJ pored broja računa, storniramo odabrani račun

Ukoliko smo uspješno stornirali račun, otvara nam se prozor za ispis računa.

Naknadna fiskalizacija računa

Da bismo naknadno fiskalizirali račun moramo se nalaziti u odjeljku Postavke i pododjeljku Računi bez JIR (nefiskalizirani)

 1. Kada se nalazimo u pododjeljku Računa bez JIR (nefiskalizirani) pronalazimo račun koji želimo naknadno fiskalizirati i klikom na dugme FISKALIZIRAJ pored broja računa, šaljemo na fiskalizaciju odabrani račun

Ukoliko smo uspješno fiskalizirali račun, otvara nam se prozor za ispis računa.

Izlistanje utrška

Da bismo napravili izlistanje utrška moramo se nalaziti u odjeljku Postavke i pododjeljku Dnevni utržak

 1. Kada se nalazimo u pododjeljku Dnevni utržak odabiremo datume za islistanje
 2. U lijevom polju odabiremo datum od kojeg želimo da prikažemo izlistanje, tako što kliknemo na polje i prikazuje nam se kalendar, iz kalendara odabiremo datum
 3. U desnom polju odabiremo datum do kojeg želimo da prikažemo izlistanje, tako što kliknemo na polje i prikazuje nam se kalendar, iz kalendara odabiremo datum
 4. Nakon odabranih datuma prikazujemo utržak klikom na dugme
 5. Dnevni utržak nam se prikazuje ispod forme za odabir datuma prikaza, ukoliko želimo da utržak ispišemo ili spremimo, to radimo klikom na dugme